لوله PVC-U جارو مرکزی
نام محصولقطر (mm)
لوله PVC-U جارو مرکزی۵۰