اتصال تبدیل

در زمان لوله کشی ممکن است به تغییر سایز لوله نیاز باشد و سایز لوله در موقعیت های مختلف تغییر کند تا لوله ها با سایزهای متفاوت بتوانند به هم اتصال پیدا کنند.

در این مواقع اتصالی کاربرد دارد که بتواند بدون کوچکترین نشتی، مایع درون این دو لوله را به یکدیگر متصل کند. “تبدیل” تولید شده در گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا به خوبی این عمل را انجام می دهد.

تبدیل - غیر هم مرکز
ProductSpecifiation
ReducerNon-center

Standard

IranEurope
INSO 9119-1BS EN 1329-1
SizeUsage CodeThickness(mm)Usage CodeThickness(mm)SNColor
50*63B3***Gray-Anti UV White
63*90B3BD38Gray
63*110B3.2BD3.28Gray
90*110B3.2BD3.28Gray
63*125B3.2BD3.28Gray
90*125B3.2BD3.24Gray
110*125B3.2BD3.28
110*160B3.2BD44Gray-Anti UV White
125*160B3.2BD44Gray-Snti UV White