کلاهک H-Vent

تولید شده در گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا با قابلیت:

  • جلوگیری از ورود آب باران، سقوط اشیا به داخل و ورود پرندگان
  • عدم تاثیرپذیری از وزش باد بر روی خروج گاز از شبکه ونت
  • جلوگیری از بازگشت هوا و گازهای بدبو به داخل ساختمان
  • جلوگیری از بازگشت هوا و گازهای بدبو به داخل ساختمان
سیستم H-Vent

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
نام محصولمشخصاتقطر (mm)کد کاربردسفتی حلقوی (SN)تعداد در کارتن
کلاهک H-Vent
آنتی یووی۶۳B*۱۲۰
کلاهک چند منظوره H-Ventآنتی یووی۹۰-۱۱۰-۱۲۵B۴۴۵