فلنچ - دو تکه 12 پیچ
نام محصولمشخصات
فلنچدو تکه 12 پیچ
سایز (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۳۱۵سفید آنتی یو وی۲