دربند راکتی
نام محصول
دربند راکتی
مشخصاتسایز (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
ساده۲۰۰سفید آنتی یو وی۶
کامل بدون پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی۶
کامل۲۰۰سفید آنتی یو وی۶
ساده۲۵۰سفید آنتی یو وی۶
کامل بدون پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی۶
کامل۲۵۰سفید آنتی یو وی۶