زانو دوسر مادگی

مزیت ها:

  1. بواسطه مصرف این اتصال می توان یک بوشن کمتر مصرف نمود و در هزینه ی کلی تاسیسات به میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود.
  2. سهولت در اجرا
  3. نیازی به گرم کردن لوله برای ایجاد مادگی (سوکت ) نمی باشد.
نام محصولمشخصات
زانو 90دوسر مادگی plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119 – 1BS EN 1329-1
سایزکدکاربردSNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
75BD4طوسی
110BD4طوسی35