رابط دستی
نام محصولمشخصات
رابط دستی12سانتیمتر
دو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۵۰۰
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۵۰۰
۳۲۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۲۵۰
۴۰۲/۳طوسی*