اتصالات برقی
نام محصولمشخصات
بوشن برقیفابریک

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۱۲۰۰
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۹۰۰
۳۲۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۵۰۰