زانوخم برقی بلند دستی
نام محصولمشخصات
زانوخم برقی بلند دستی37 و 42 سانتیمتر
90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۲۵۰
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۲۰۰
۳۲۱/۸طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید۱۸۰
۴۰۲/۳طوسی۱۲۰
۵۰۲/۴طوسی*
۶۳۳طوسی*