لوله های انشعاب فاضلاب و هواکش

بر اساس دستورالعملهای مربوطه، دهانه های باز لوله های انشعاب فاضلاب و هواکش که ادامه آنها به بعد موکول می شود و یا آنکه بعدا باید به دستگاه متصل شود، باید بلافاصله پس از نصب لوله با درپوش موقت و مناسب (کپ) بسته شود.

منبع: نشریه ۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه، اجرای لوله کشی هواکش و فاضلاب

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *